Rekisterinpitäjä

Organisaaatio: Oulun seudun Uusyrityskeskus ry
Y-tunnus: 0938535-7
Osoite: Hallituskatu 36 B, 90100 Oulu

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Organisaatio: Oulun seudun Uusyrityskeskus ry
Nimi: Tuija Aitto-oja
Osoite: Hallituskatu 36 B, 90100 Oulu
Puhelinnumero: 0405106315
Sähköposti: tuija.aitto-oja@uusyrityskeskus.fi

Tietosuojavastaava

Organisaatio: Oulun seudun Uusyrityskeskus ry
Nimi: Tuija Aitto-oja
Osoite: Hallituskatu 36 B, 90100 Oulu
Puhelinnumero: 0405106315
Sähköposti: tuija.aitto-oja@uusyrityskeskus.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

  • Käyttäjien tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan
  • Asiakassuhteen ylläpitoon ja Pohjois-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtuman järjestämiseen
  • Pohjois-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtumista tiedottamiseen
  • Palvelun kehittämiseen, vaikutusten seurantaan
  • Yhteydenottopyyntöihin ja asiakaspalautteeseen vastaamiseen

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Käyttäjän tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa sovitun palvelun täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Kirjautumistunnukset omaavien käyttäjien osalta: Nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Käyttäjätunnus ja Salasana.

Pohjois-Pohjanmaan yritysmarkkinat -tapahtumiin ilmoitttautumistiedot: Nimi, Puhelinnumero, Osoite, Sähköpostiosoite, Ostajaprofiilin kuvaus, Myytävän yrityksen kuvaus.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

  • Henkilöltä itseltään

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan palvelun toteuttamiseksi Pohjois-Pohjanmaan yritysmarkkinat -tapahtumaa järjestävien organisaatioiden tapahtumaa järjestävälle henkilöstölle. Vuonna 2022 tapahtuman järjestää Oulun seudun Uusyrityskeskus ry. Tapahtumaan ilmoittautuneiden yhteystiedot ja myytävän yrityksen kuvaus sekä yrityksen ostajan kuvaus luovutetaan ko. tapahtumaan osallistuneille. Kaikilta tapahtumaan osallistuvilta edellytetään salassapitosopimuksen allekirjoittamista.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Sivumme eivät tallenna evästeitä käyttäjän selaimeen.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä Pohjois-Pohjanmaan Yritysmarkkinat -tapahtumia järjestävien organisaatioiden palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi muokattu 2.3.2022